شرایط استفاده از وب سایت

به وب سایت ما خوش آمدید. در صورت ادامه مشاهده و استفاده از این وب سایت, شما موافقت ضمنی خود را با شرایط و قوانین استفاده که در رابطه با قوانین حریم خصوصی فرسیکا و وب سایت می باشد, اعلام می نمایید. درصورت عدم موافقت با هرکدام از شرایط, لطفا از وب سایت ما استفاده ننمایید.
لغات "فرسیکا" یا "ما" یا "برای ما" به مالک این وب سایت ارجاع دارند. لغت "شما" اشاره به بازدیدکننده یا استفاده کننده از وب سایت ما دارد.
استفاده از مطالب این سایت منوط به شرایط زیر می باشد:

  • محتویات صفحات این وب سایت تنها برای اطلاع و استفاده عمومی شما بوده و ممکن است در هر زمانی بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
  • نه ما و نه هیچ شخص ثالثی تضمین کننده صحت, به روز, کامل یا مناسب بودن اطلاعات و مطالب ارائه شده در این وب سایت به هر منظور و مقصود خاصی, نمی باشد. شما اذعان می کنید که چنین اطلاعات و مواردی ممکن است حاوی اشتباهات و موارد نادرست بوده و ما صراحتا در قبال این چنین مواردی هیچ کونه مسئولیتی بر عهده نگرفته و پاسخگو نخواهیم بود.
  • استفاده شما از هرگونه اطلاعات یا موارد موجود در این وب سایت کاملا با مسئولیت خود شما بوده, در این زمینه برای ما مسئولیتی ایجاب نمی کند. شما بایستی اطمینان حاصل نمایید که محصولات, خدمات و یا هر اطلاعات موجود و ارائه شده توسط این وب سایت برآورده کننده نیاز شما می باشد.
  • این وب سایت شامل مواردی است که توسط خود ما ایجاد شده و یا ما برای آنها مجوز معتبر داریم. این موارد شامل (اما نه محدود) طراحی, صفحه آرایی, نمای طاهری, ظاهر و گرافیک است. تولید و ارائه مجدد بجز طبق شرایط و قوانین بازنشر مندرج که برخی از آنها به شرح زیر است ممنوع می باشد.
  • تمام نشانه های تجاری موجود در این وب سایت, که متعلق به خود ما نیست یا مجوز آن متعلق به گرداننده نیست.
  • استفاده غیرمجاز از این وب سایت ممکن است باعث ادعای خسارت و درخواست جبران آن توسط ما گردد.
  • در هر زمانی ممکن است این وب سایت شامل پیوند هایی به سایر وب سایت ها باشد. این پیوند ها برای راحتی شما در دسترسی به اطلاعات بوده, به معنای تایید آنها نبوده و ما مسئولیتی در قبال محتویات وب سایت های پیونده داده شده نداریم.