دپارتمان نرم افزار شركت فرسيكا با هدف بر طرف كردن نياز داخلی و مطرح كردن نام ايران در بازار بين المللی و هم چنين گسترش فرهنگ استفاده از محصولات ايرانی تاسيس گرديد.
بيشتر تمركز فعاليت اين دپارتمان در ابتدا در حوزه نرم افزارهای كاربردی تحت وب بود كه پس از مدتی به ساير زمينه های نرم افزاری گسترش يافت. در زير برخی از خدماتی كه توسط اين دپارتمان ارائه می شود را می توانيد مشاهده نماييد.
  • طراحی و اجرای انواع نرم افزار های تحت شبكه و ويندوزی
  • تطابق و بروز رسانی اطلاعات موجود شما با اطلاعات مورد نياز شما در وب
  • ارائه انواع سيستم های مکانيزه در زمينه طراحی سيستم های خدمات رسانی online در دولت الکترونيک ، سيستم های سفارشی سازمانی و سيستم های اطلاع رسانی
  • طراحی و اجرای انواع سيستم های فراگير و يکپارچه بانکهای اطلاعاتی
  • طراحی، تحليل و اجرای انواع سيستم های تجارت الكترونيك (E-Commerce)، بازاريابی الكترونيك (E-Marketing) و آموزش الكترونيكی(E-Learning)
  • ارائه انواع راه حل های جامع اتوماسيون، اطلاع رسانی و خدمات رسانی تحت وب
  • مشاوره، نيازسنجی، امكان سنجی و تحليل سيستم نرم افزاری مورد نياز شما يا بروز رسانی سيستم موجود شما
  • ارائه انواع راه كارهای تحت وب (E-Solution)