دپارتمان ICT شركت فرسيكا با هدف كاهش خلاء موجود در بخش ICT كشور و گسترش اين فناوری و همچنين برطرف كردن نيازهای شركت در اين حوزه تاسيس گرديد.
اهم فعاليت های اين دپارتمان عبارت است از :
  • ارائه انواع راه كارهای بكار گيری فنآوری اطلاعات و ارتباطات جهت مصارف عمومی و گسترش فرهنگ استفاده عمومی از آن
  • ترويج، گسترش و بكارگيری فنآوری های نوين ارتباطات در ايران و همچنين عمومی كردن فرهنگ تجارت الكترونيك
  • ارائه انواع محتواهای تحت وب (E-Content)
  • برنامه ريزی راهبردی و مشاوره ICT
  • تهيه RFP پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری، آناليز نيازهای سازمان ها و تدوين ضمائم فنی قرارداد ها
  • مشاوره و نظارت در امر نصب، راه اندازی و پشتيبانی سيستم های نرم افزاری و سخت افزاری
  • برگزاری سمينارهای آموزشی IT ويژه مديران و كاركنان سازمان ها و شركت ها
  • برگزاری دوره های آموزشی رایانه ای