شركت فرسيكا با هدف تلفيق و بكارگيری فناوري های نوين كامپيوتری و گرافيكی و همچنين در جهت بالا بردن فرهنگ عمومی استفاده از فناوری های نوين ارتباطات و اطلاعات ICT و تجارت الكترونيك در كليه زمينه هاي فرهنگی، آموزشی و تجاری در سال 1382 تاسيس شد؛ هرچند اعضاي آن به طور تخصصی در زمينه های گرافيك،وب،برنامه نويسی و IT از زمان دانشجويی با يكديگر همكاری داشته اند.
پيوند اين نيروها با هم كه هر يك در زمينه فعاليت خود به نوعي سرآمد و نخبه به حساب مي آيند به همراه مديريت اين مجموعه، سبب ايجاد مجموعه بسيار وسيع و كارآمدي شده است كه همين موجب شاخص شدن فرسيكا در ميان ساير شركت های فعال در اين زمينه گرديده است.
همان طور كه از شعار تبليغی فرسيكا نيز مشخص است، مهمترين عنصر تمام پروژه های شركت بر اساس خلاقيت و نوآوری می باشد. ما معتقديم آنچه فرسيكا را از سايرين متمايز ساخته است همين عنصر خلاقيت می باشد.
در حال حاضر شركت فرسيكا شامل چهار دپارتمان اصلی می باشد،كه عبارت هستند از :
  • دپارتمان وب
  • دپارتمان نرم افزار
  • دپارتمان گرافيك و تبليغات
  • دپارتمان ICT
شما می توانيد اهم خدماتی كه توسط هر دپارتمان ارائه مي شود را در بخش خدمات سايت مشاهده نماييد. برای بررسی بيشتر می توانيد در ساعات اداری با همکاران ما در دفتر شرکت تماس بگيريد و يا از فرم موجود در صفحه تماس با ما استفاده نماييد.